روحانیت و روشنفکری : زبانه های آتش طاغوت

روحانیت فقط نجس نیست، ذلیل هم هست!

Posted in آیات و دلایل قرآن کریم by wakeupiran on اکتبر 8, 2009

بنام خـداونـد بخشنده مهربان

” روزی كه همه آنها را جمع ميكنيم و به مشركين ميگوئيم كه شما و شريكانی كه برای خدا ميگرفتيد سر جای خود بايستيد و بين آنها جدائی مياندازيم. شريكهايی كه برای خدا ساخته بودند ميگويند شما ما را بندگی نميكرديد. خدا برای شهادت بين ما و شما كافی است ما اصلا اطلاعی از عبادت شما نداشتيم. اينجاست كه هر كسی از كارهائی كه قبلا كرده آگاه ميشود و پيش خدا مولای حقيقی خودشان برگردانده ميشوند و تمام شريكانی كه برای خدا ميبافتند گم ميشوند. “ سوره یونس آیات 28-30

در اینکه کلام مبارک آیه فوق با بیانی بطورغیر منتظره گویا و افشاگرانه خبر ازبی ثمر بودن کار کسانی میدهد که اطاعت و عبادت به درگاه غیر خدا برده اند،هیچ تردیدی نیست. اما با استناد به همین آیه جلیل، رذالت روحانیت مشرک، رهبانیت من درآوردی و حتی روشنفکری پر ازخیانتی که بطور هماهنگ در طول تاریخ، فساد و سمپاشی اذهان را به عهده داشته اند ، از این نظر در خور توجه میگردد که اینان سعی در اعتلای نامی «بغیر از کلمه مبارک الله» را جزو «اهداف عالیه» جوامعشان در آورده اند!! به زبان ساده، علیرغم کلام خداوند آسمانها و زمین در آیات متعدد قرآن کریم مانند آیه 18 سوره یونس که فرموده اند غير از خدا چيزی را بندگی ميكنند كه ضرری به آنها نميزند و نفعی به آنها نميرساند و ميگويند اينها شفيعان ما پيش خدا هستند، کار را تا آنجا پیش برده اند که حتی حفظ نظامشان به گفته موسوی خمینی، تا هنگام ظهور یکی از همین شفیعان باطل و بواسطه همین مجموعه شفیعان باطل، جزو اوجب واجبات – هم – قرار میگیرد!!!!! حال شما خود قضاوت کنید که عمق حقه بازی این روحانیت مشرک و نجس درعین تلاشهای چند صد ساله ایشان چقدر کم و بی مایه و ناچیز میشود وقتی تنها دو آیه از آیات کلام الله مجید این چنین بساطشان را به زباله دانی تاریخ حواله میدهد. این مشرکین به مردم از قول خداوند دروغ میگویند، اما پس از اندی خودشان دروغهای خود را باور میکنند ! و بر اساس همان دروغهای خودشان و با کمک کفار حکومت تاسیس میکنند و چند صباحی را با همین دروغها- ذلیلانه- میگذرانند، اما خداوند صاحب عرش عظیم طرحی برایشان ریخته است و خداوند بهترین طراحان است.

الله اکبر . لا اله الا الله .


Advertisements