روحانیت و روشنفکری : زبانه های آتش طاغوت

به مناسبت تاسوعا و عاشورای ساختگی!

Posted in آیات و دلایل قرآن کریم by wakeupiran on دسامبر 26, 2009

بنام خـداونـد بخشنده مهربان

” بگو هر كسی غير از خدا را كه فكر ميکنيد به كمك بخوانيد آنها توانائی اينکه ضرر را از شما برگردانند يا تغير دهند ندارند. كسانی را كه اين افراد به كمك ميخوانند هر كدامشان كه به خدا نزديک ‌ترند و اميد رحمتش را دارند و از عذابش ميترسند، دنبال وسيله ‌ای برای تقرب به خدا ميگردند. چون بايد از عذاب خدا ترسيد و حذر كرد. ” -آیات 56 و 57 سوره اسـراء

حال اگر خواننده محترم ارتباط این آیات را با » حسین حسین  گفتن های» جمعیت گمراه مردم و گریه و زاریهای فستیوال گونه برای یک مشت استخوان پوسیده (که اگر هم در اصل وجود داشته باشد! که در اینجا وارد این بحث نمیشوم) ، متوجه نشده است، همین کافی خواهد بود که توجه کند که آیات فوق حتی استعانت از انسان زنده را صریحا با هشدار عذاب الهی در هم کوبیده است و برای اینکه بهانه ای هم به دست کسی داده نشود فرموده » بگو هر كسی غير از خدا را كه فكر ميکنيد» . آیا باز هم متوجه نمیشویم؟؟؟

آیا باز هم می نشینید تا آخوندی و روشنفکری نان به نرخ روز خور شعائر الله را فریبکارانه و برای دائمی کردن نفرت در بین مسلمانان از همدیگر ، تغییردهد و در قلب جامعه مسلمانان نفرت بکارد؟ کجای عاشورا شعائرالله است؟؟ دلیل تان کجاست؟ چرا کسانی کارخانه تولید «ایام الله» باز کرده اند و از قول خدا دروغ سر هم میکنند و هر روز ایام الله های گوناگون تولید میکنند؟؟ بالاخره باید جائی انتخاب خود را نهائی کنید: یا موسوی خمینی را که با گستاخی تمام گفته » محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است » یا کتاب الله، قرآن کریم را که در آیاتی چون آیات بالا آنچنان روح زندگی را در جامعه میدماند و در عین حال به سختی نیز هشدار میدهد. تصمیم با شماست! و عجب تصمیم بزرگی است الحق و والانصاف.

الله اکبر، لا اله الا الله.

Advertisements

چرا نبی مکرم عیسی (ع) فاریسیان را نفرین کرد؟ (بخش دوم)

Posted in آیات و دلایل عهد جدید by wakeupiran on دسامبر 4, 2009

بنام خـداونـد بخشنده مهربان

» بگو هر كسی غير از خدا را كه فكر ميکنيد به كمك بخوانيد آنها توانائی اينکه ضرر را از شما برگردانند يا تغير دهند ندارند.» سوره اسراء آیه 56

در بخش اول با استناد به دایره المعارف های یهود به معرفی مختصر گروهی از یهودیان به نام «فاریسیان» پرداختم و همانطور که وعده داده بودم در این بخش به ارائه افشاگریهای عهد جدید از زبان نبی مکرم عیسی (ع) و آیات تکان دهنده قرآن کریم در برائت از روحانیت و رهبانیت من در آوردی فاریسی خواهم پرداخت. لذا در این نوشته بدون مقدمه و توضیحات اضافی توجه شما را به منتخبی از بخش 23 کتاب ماتیو Matthew ازعهد جدید که از زبان نبی مکرم عیسی (ع) خطاب به علمای فاریسی است جلب میکنم:

«…فاریسیان احکام دینی را همچون بار سنگینی به دوش شما میگذارند، اما خودشان حاضر نیستند به اندازه ذره ای آنرا بجا بیاورند. هر کاری میکنند برای تظاهر است. دعاها و آیه هائی را مینویسند و به بازو می بندند و رداهایشان را درازتر میدوزند که جلب توجه کنند تا به این ترتیب مردم آنها را دیندار بدانند. چقدر دوست دارند که در میهمانیها و عبادتگاهها همیشه در صدر مجلس باشند. چه لذتی میبرنند که مردم در هر کوی ایشان را تکریم و تعظیم کنند و به آنها «استاد روحانی»بگویند. اما شما چنین القابی را نپذیرید چون شما یک «ولی» دارید (آنهم خداست) و همه شما با هم برادرید…

… وای به حال شما ای علمای دینی و فاریسیان! چقدر ریاکارید! نه میگذارید دیگران به ملکوت خداوند وارد شوند و نه خود وارد میشوید. نماز خود را عمداً طولانی میکنید تا مردم شما را دیندار بدانند، ولی دور از چشم دیگران اموال بیوه زنان بیچاره را میخورید. ای دوروها! وای به حال شما! همه جا را زیر پا میگذارید تا مریدی پیدا کنید و وقتی موفق شدید او را دو برابر بدتر از خودتان لایق جهنم میکنید…

…ای عصا کش های کور که پشه را از صافی میگذرانید ولی شتر را می بلعید! وای به حال شما ای علمای دینی و فاریسیان ریاکار!  …شما مانند قبرهای سفید شده ای هستید که ظاهری زیبا دارند اما داخل آنها پر از کثافات و استخوانهای مردگان است. شما میکوشید خود را دیندار جلوه دهید ولی در زیر آن عبای مقدستان، دلهائی دارید پر از گناه و ریاکاری..

… وای به حال شما ای علمای دینی و فاریسیان ریاکار! شما برای پیامبران که اجدادتان کشتند با دست خود مقبره و ضریح تزئین شده می سازید و میگویید اگر ما به جای پدرانمان بودیم پیامبران را نمیکشتیم! با این گفته به زبان خود اعلام میکنید که فرزندان قاتلان انبیاء هستید. شما قدم به قدم از آنها پیروی میکنید! شما در اعمال بد از ایشان پیشی گرفته اید. ای مارهای خوش خط و خال چگونه میتوانید از مجازات جهنم جان سالم بدر ببرید!؟…»

عبارات فوق برگزیده ای از بخش 23 کتاب ماتیو Matthew ازعهد جدید بود. تا به اینجا امید است که خواننده محترم به تقارن از کلام کتاب مفدس به ماهیت و نوع آن سرطانی که اصل و پیدایش آن از یهودیت فاریسی است و سپس جوامع اسلامی و مخصوصا سرزمین فارس را نیز فراگرفت پی برده باشد. حال توجه خواننده محترم را تنها به بخشی ازآیات افشاگرانه کلام الله، سبحانه و تعالی، در همین زمینه و از قرآن کریم جلب مینمایم:

«…دانشمندان دينی و زاهدان تارك دنيای خود و همينطور پيغمبرشان مسيح ‌ابن ‌مريم را صاحب اختيار خود گرفتند. در صورتيكه به آنها دستور داده شده بود كه فقط معبود واحد (خدا) را بندگی كنند. معبودی غير از خدا وجود ندارد. او بالاتر از اين چيزهائيست كه شريك او ميسازند….

… ميخواهند نور خدا را با حرفهای خود خاموش كنند، در صورتيكه خدا چيزی غير از اين نميخواهد كه نورش را كامل كند، هر چند كه افراد بی‌ايمان خوششان نيايد. خدا وجودی است كه رسولش را با راهنمائی و دين حق فرستاد  تا او را از تمام دين آگاه سازد هر چند كه افراد مشرك خوششان نيايد. ای افراد باايمان، عده زيادی از دانشمندان دينی و زاهدان تارك دنيا مال مردم را بناحق ميخورند و مردم را از راه خدا باز ميدارند. كسانی را كه طلا و نقره را روی هم ميگذارند و در راه خدا خرج نميكنند، به عذاب پر دردی بشارت بده. روزی كه آن طلا و نقره را در جهنم ميگذارند و با آن پيشانی و پهلو و پشت آنها را داغ ميكنند و به آنها ميگويند اين چيزی است كه برای خود اندوختيد، نتيجه طلا و نقره‌ای كه گنج ساختيد، بچشيد. » –سوره توبه

« آيا نميدانند كه خدا آنچه را پنهان می‌كنند و آنچه را آشكار می ‌كنند ميداند؟ عده‌ای از آنها بي سوادند و از كتاب الهی چيزی جز تصورات و آرزوهای خود نميدانند و فقط گمان ميكنند.  پس وای بر كسانی كه با دست خود كتاب می ‌نويسند و می ‌گويند اينها از جانب خدا است برای آنكه آنرا به بهای ناچيزی بفروشند. پس وای بر آنها به سبب چيزهايی كه با دستشان نوشتند و وای بر آنها از آنچه بدست می ‌آورند» – سوره بقره

خواننده محترم به این نکته توجه داشته باشد که تعداد آیات قرآن کریم که بطور مستقیم و غیر مستقیم روحانیت و رهبانیت من در آوردی و همچنین همه کسانی را که بعنوان «متخصصین دینی» از قول خداوند دروغ سر هم میکنند و به خداوند افترا میزنند را مورد خطاب قرار داده است، تقریبا بیشمار است و نمیتوان همه آنها را نه در یک نوشته بلکه در چندین مقاله هم مطرح نمود. فی الواقع غرض از تاسیس این وبلاگ هم، همین بوده است که ان شاءالله به مرور زمان توجه ویژه خوانندگان محترم را به اینچنین هشدارها و دستورات قرآن کریم جلب نماید. باشد که با استعانت از کلام الله مجید؛ این آفت و سرطان بشر ساختهء «متخصصین دینی»  از جوامعی که پیرو ادیان ابراهیمی هستند، علی الخصوص کشورهای اسلامی و بویژه ایران رخت بربندد، ان شاءالله.

بنام خـداونـد بخشنده مهربان

» ما در اين قرآن حقيقت را بصورت‌های گوناگون بيان كرديم تا متوجه شوند ولی فقط بر نفرت آنها ميافزايد. » – سوره اسراء آیه 41

الله اکبر، لا اله الا الله.