روحانیت و روشنفکری : زبانه های آتش طاغوت

خمینی: بزرگ دروغگوی قرن – قسمت اول

Posted in آیات و دلایل قرآن کریم by wakeupiran on ژوئن 29, 2010

مجموعه ای در پاسخ به توهمات و کفرگوئیهای خمینی مشرک قسمت اول (بر پایه مستند منافقانۀ شاخص)

لینک دسترسی : http://www.youtube.com/watch?v=3v8whoJoeps

الله اکبر، لا اله الا الله

Advertisements