روحانیت و روشنفکری : زبانه های آتش طاغوت

خمینی: بزرگ دروغگوی قرن – قسمت سوم

Posted in آیات و دلایل قرآن کریم by wakeupiran on ژوئیه 13, 2010

مجموعه ای در پاسخ به توهمات و کفرگوئیهای خمینی مشرک قسمت سوم (بر پایه مستند منافقانۀ شاخص)

لینک دسترسی :http://www.youtube.com/watch?v=n0PKirs_oPc

الله اکبر، لا اله الا الله

Advertisements

خمینی: بزرگ دروغگوی قرن – قسمت دوم

Posted in آیات و دلایل قرآن کریم by wakeupiran on ژوئیه 7, 2010

مجموعه ای در پاسخ به توهمات و کفرگوئیهای خمینی مشرک قسمت دوم (بر پایه مستند منافقانۀ شاخص)

لینک دسترسی :http://www.youtube.com/watch?v=JiaRPqF4aWU

الله اکبر، لا اله الا الله