روحانیت و روشنفکری : زبانه های آتش طاغوت

به مناسبت تاسوعا و عاشورای ساختگی!

Posted in آیات و دلایل قرآن کریم by wakeupiran on دسامبر 26, 2009

بنام خـداونـد بخشنده مهربان

” بگو هر كسی غير از خدا را كه فكر ميکنيد به كمك بخوانيد آنها توانائی اينکه ضرر را از شما برگردانند يا تغير دهند ندارند. كسانی را كه اين افراد به كمك ميخوانند هر كدامشان كه به خدا نزديک ‌ترند و اميد رحمتش را دارند و از عذابش ميترسند، دنبال وسيله ‌ای برای تقرب به خدا ميگردند. چون بايد از عذاب خدا ترسيد و حذر كرد. ” -آیات 56 و 57 سوره اسـراء

حال اگر خواننده محترم ارتباط این آیات را با » حسین حسین  گفتن های» جمعیت گمراه مردم و گریه و زاریهای فستیوال گونه برای یک مشت استخوان پوسیده (که اگر هم در اصل وجود داشته باشد! که در اینجا وارد این بحث نمیشوم) ، متوجه نشده است، همین کافی خواهد بود که توجه کند که آیات فوق حتی استعانت از انسان زنده را صریحا با هشدار عذاب الهی در هم کوبیده است و برای اینکه بهانه ای هم به دست کسی داده نشود فرموده » بگو هر كسی غير از خدا را كه فكر ميکنيد» . آیا باز هم متوجه نمیشویم؟؟؟

آیا باز هم می نشینید تا آخوندی و روشنفکری نان به نرخ روز خور شعائر الله را فریبکارانه و برای دائمی کردن نفرت در بین مسلمانان از همدیگر ، تغییردهد و در قلب جامعه مسلمانان نفرت بکارد؟ کجای عاشورا شعائرالله است؟؟ دلیل تان کجاست؟ چرا کسانی کارخانه تولید «ایام الله» باز کرده اند و از قول خدا دروغ سر هم میکنند و هر روز ایام الله های گوناگون تولید میکنند؟؟ بالاخره باید جائی انتخاب خود را نهائی کنید: یا موسوی خمینی را که با گستاخی تمام گفته » محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است » یا کتاب الله، قرآن کریم را که در آیاتی چون آیات بالا آنچنان روح زندگی را در جامعه میدماند و در عین حال به سختی نیز هشدار میدهد. تصمیم با شماست! و عجب تصمیم بزرگی است الحق و والانصاف.

الله اکبر، لا اله الا الله.

Advertisements