روحانیت و روشنفکری : زبانه های آتش طاغوت

بعد از سخن خدا و آياتش به چه سخنی ايمان مياورند؟

Posted in آیات و دلایل قرآن کریم by wakeupiran on آوریل 24, 2010

بنام خـداونـد بخشنده مهربان

«اين آيات خداست كه بحق بر تو ميخوانيم. بعد از سخن خدا و آياتش به چه سخنی ايمان مياورند؟ وای بر هر تهمت زننده گناهكاری. آيات خدا را كه برای او خوانده ميشود، ميشنود بعد متكبرانه اصرار ميورزد مثل آنكه اصلاً آنرا نشنيده است، او را به عذابی دردناك بشارت بده. وقتی چيزی از آيات ما را دانست آنرا مسخره ميكند. اين افراد عذاب خواركننده‌ای دارند. پشت سرشان جهنم است و كارهائيكه كرده‌اند و اولیائی كه جز خدا برای خود گرفته‌اند، ذره‌ای برايشان فايده ندارند و عذاب بزرگی دارند.

اين قرآن راهنماست و كسانی كه منكر آيات خداوندشان ميشوند عذابی پر درد دارند.»

آیات 6 تا 11 سوره جاثیه

همین چند کلمه مبارک کلام باریتعالی که میفرماید «بعد از سخن خدا و آياتش به چه سخنی ايمان مياورند؟» برای رد تمامی احادیث و روایات و جفنگ گوئیهای ساختگی شیعه و سنی و وهابی و بهائی و غیره ، دست نوشته های زیر زمینی منتسب و منقول و منفور روحانیت فاریسی و تئوریهای احمقانه روشنفکران به اصطلاح دینی و غربی و کلا هر کسی که به ناگاه از جیب چپش یک تئوری به مانند ولایت فقیه یا ولایت سبز! در می آورد تا بساط خودش را برای چند صباحی علم کند، کافی است. همه اینها با همین چند کلمه مبارک و ده ها آیات دیگر به همین ترتیب و به لطف و رحمت قرآن کریم از هم متلاشی و نابود می شوند! البته ناگفته نماند که عدۀ کثیری هم دکان کاسبی شان با چنین آیاتی تخته می شود و برای همین تمام تلاششان آن است که افرادی چون من و شما با قرآن مجید مانوس نشویم، بلکه ما را با آن جفنگ گوئی های خود ساخته خودشان که به صلاحدیدشان خوش میآید، مشغول میکنند! آیا باز هم متوجه نمی شویم؟ تا کی میخواهیم خودمان را به خواب بزنیم؟؟ آیا بغیر از آن است که منکرین عذاب پر دردی روبرویشان دارند؟ آیا بغیر از این است که قرآن کریم تنها راه هدایت و نجات بشریت از چنگال استعمار و دیکتاتوری خود ساخته خودش است؟

الله اکبر، لا اله الا الله.


Advertisements