روحانیت و روشنفکری : زبانه های آتش طاغوت

رویاروئی فرعونیان: آیینۀ آتش دوزخ

Posted in آیات و دلایل قرآن کریم by wakeupiran on آوریل 13, 2010

بنام خـداونـد بخشنده مهربان

«گفتند خداوندا، عذاب کسی را كه اين عذاب را برای ما فراهم كرد چند برابر كنسوره ص آیه61

عجب روزگاری است:

در یک سمت خیل انبوه مشرکین نجسی ایستاده اند که پس از سالها تبحر در «غیر خدا پرستی» تعارف را کنار زدند و صلاحدیدشان این شد که قیم مآبانه خودشان را «شریک و ولی و نائب» خدا معرفی کنند. ویژگی بارز آنها این است که تاب و تحمل شان با چند خط نوشته، سخنرانی یا وبلاگ به پایان میرسد و تا فرعون وار «غیرخودی» ها را شکنجه و خفه و «خودی» ها را همانند هم نکنند، آسوده سر بر بالین نمیگذارند! از دیگر مقاماتشان نیز همین بس که با وجود آنکه در مدلها و رنگهای مختلف به مانند سبز! نوک مدادی! و سفید! عرضه میشوند، اما هیچ بنی بشری در جایگاه محاربت با خدا به گرد پای هیچکدام آنها نرسیده و نمیتواند برسد چرا؟ رجوع کنید به ربای بانکهایشان که در محاربت با خالق آشکارترین گناه بزرگ است.

در طرف دیگر، کافران از خدا بی خبر دیگری ایستاده اند که پس از سالها گسترش «دموکراسی» با بمبهای اتمی، بمب افکنهای ب- 52 و هلیکوپترهای آپاچی آنها هم «دستکش ها را در آوردند» که الا و بلا دیگر صبرمان تمام شده و این بار همه تان را از دم «آزاد» خواهیم کرد! از ویژگیهای مهم این گروه آن است که اگر مردم یا گروهی سر راه «دموکراسی-به-زور» ایشان مقاومت نماید، اول با ترفندهای مالی و پولی، سپس با ترفندهای نرم و در صورت عدم موفقیت با حمله مستقیم نظامی (کشتار، غارت و تجاوز و آواره سازی مردم)، دموکراسی را به آنها هدیه می دهند!

همه اینها را نوشتم تا به اینجا برسم که فارغ از جنسیت، نژاد و ملیت یک نقطه اشتراک ویژه بین دو گروه فوق وجود دارد که خداوند متعال در جای جای قرآن کریم به آن اشاره فرموده اند و آن اینکه آنها یا منکر کتابهای آسمانی هستند (یعنی کافرند)، یا چنین کتابهائی را به تنهائی و به اندازه کافی، مفصل و کارگشا نمیدانند (یعنی مشرک اند). به نظر می رسد که رویاروئی فرعونیان قریب الوقوع است تا خداوند منان به امر خود، زمین را از شرارتهای آنها پاک بنماید. ان شاءالله.

«افرادی كه منكر كتاب و چيزهائی كه پيغمبرانمان را برای آن فرستاده‌ايم ميشوند، در آينده خواهند دانست. آن وقتی كه غل‌ها و زنجير‌ها در گردنشان است و آنها را روی زمين ميكشند. به ميان آب جوش كشيده ميشوند و بعد در آتش جهنم گداخته ميشوند. آنوقت به آنها گفته ميشود چيزهائی كه غير از خدا شريك خدا ميساختيد كجا هستيد؟ میگويند آنها را گم كرديم.  اصلا ما قبلا چيزی را به كمك نميخوانديم.  خدا افراد بی ايمان را به اين ترتيب گمراه ميكند. اين كار بخاطر اين است كه بناحق در زمين سرمستی ميكرديد و بخاطر اين است كه بخود می نازيديد. از درهای جهنم وارد شويد. هميشه در آن ميمانيد جای افراد متكبر بد جائی است.»  سوره غافر آیات 70 تا 77

الله اکبر، لا اله الا الله.

Advertisements