روحانیت و روشنفکری : زبانه های آتش طاغوت

پس از مشرکین از روحانیت برائت بجوئید.

Posted in آیات و دلایل قرآن کریم by wakeupiran on سپتامبر 20, 2009

بنام خـداونـد بخشنده مهربان

» ميخواهند نور خدا را با حرفهای خود خاموش كنند، در صورتيكه خدا چيزی غير از اين نميخواهد كه نورش را كامل كند، هر چند كه افراد بی‌ايمان خوششان نيايد. خدا وجودی است كه رسولش را با راهنمائی و دين حق فرستاد تا او را ازتمام دين آگاه سازد هر چند كه افراد مشرك خوششان نيايد. ای افراد باايمان، عده زيادی از دانشمندان دينی و زاهدان تارك دنيا مال مردم را بناحق ميخورند و مردم را از راه خدا باز ميدارند. كسانی را كه طلا و نقره را روی هم ميگذارند و در راه خدا خرج نميكنند، به عذاب پر دردی بشارت بده. « – سوره توبه آیات 32 تا 34

آیا از این واضح تر و روشن تر؟ چطور به همین راحتی از کنار آیات این چنین میگذریم؟؟ آیا بغیر از این است که خداوند در سوره آل عمران فرموده اند که «بعضی از ما بعضی را ارباب خود نگیرند» و مشرک نباشیم؟؟ آیا روحانیت و علمای دین چیزی بغیر از گمراهی ، انحراف و توجیه قدرت های حاکمه بوده اند؟ چرا قرآن را رها کرده ایم و بدنبال حرفها و حدیثهای علما و دانشمندان و زاهدان دینی که انسانهائی مثل من و شما هستند هستیم؟ در حالیکه حتی پیامبر خدا در مورد آیات الهی اظهار نظر نمیکردند. جواب صاحب اختیار مردم، خداوند آسمانها و عرش و زمین را چه میخواهیم بدهیم؟ که برای ما کتاب نازل فرمود اما ما به سراغ کلام غیر خدا و طاغوت رفتیم؟ …(ادامه دارد)

Advertisements