روحانیت و روشنفکری : زبانه های آتش طاغوت

شرم بر ما مسلمین، با این حکومتهایمان!

Posted in آیات و دلایل قرآن کریم by wakeupiran on نوامبر 27, 2009

بنام خـداونـد بخشنده مهربان

» از تو درباره جنگ در ماه حرام ميپرسند، بگو جنگ در ماه حرام گناه بزرگی است » – سوره بقره آیه 217

امروز شاهد این هستیم که حکومت آل سعود، در ماه حرام حج واجب، صدها نفر از مسلمانان یمنی اعم از کودکان و زنان را به خاک و خون کشیده و آواره ساخته است. نویسنده جدای از ماهیت و علل حوادث اخیر، توجه همگان را به آن آیه شریف جلب مینماید که بدون هیچ اغماضی جنگ و بالنتیجه هرعملیاتی که به پروسه جنگ در این ماه ها کمک میکند را گناه کبیره میشمارد. باشد که هم حکومت دست نشانده سعودی و هم سر دمداران حکومت ضد اسلامی  فاریسی ، به حکم این آیه مبارک و به جرم سرپیچی از آن، عذابی برعذابهایشان در دنیا و آخرت اضافه شود. ان شاءالله.

الله اکبر، لا اله الا الله.

Advertisements

چرا نبی مکرم عیسی (ع) فاریسیان را نفرین کرد؟ (بخش اول)

Posted in آیات و دلایل عهد جدید by wakeupiran on نوامبر 25, 2009

بنام خـداونـد بخشنده مهربان

” و بگو ستايش فقط برای خدائی است كه فرزندی ندارد و در فرمانروائی هم شريکی ندارد و ضعيف نبوده كه احتياج به مددكاری داشته باشد و او را هر چه بيشتر بزرگ نما.” – سوره اسراء، آیه پایانی

نوشته ای که در پیش رو دارید، به طور اجمالی و با استناد به منابع یهود، مسیحیت و آیات قرآن کریم، در 2 بخش نشان خواهد داد که آنچکه امروزه به عنوان ولایت، اجتهاد، فقاهت، شفاعت وهمچنین مفهوم انتظار، در بین فرقه های مسلمانان- به ویژه شیعیان و سنی ها – بعنوان آموزه های اسلامی تزریق شده است، اختراع و ساخته و پرداخته توسط گروهی شیاد و دکاندارانی از یهودیان است که خود را در تاریخ با نام «فاریسی ها» یا Pharisees ثبت کرده اند. همچنین در بخش دوم با استناد به آیات قرآن کریم و کتاب عهد جدید ، به طور خلاصه، نشان خواهم داد که این بطور صحیح تر «حقه بازیها»، هیچکدام نه مبنا و پایه توراتی دارند و نه قرآنی و سازندگان شیاد و حرافان چنین دروغهائی، هم در متن صریح قرآن کریم و هم از زبان نبی مکرم عیسی (ع) مورد لعن و برائت و نفرین بوده اند.

ان شاءالله و به این امید که خوانندگانی که همانند یهودیان فاریسی، فقیه، ولی و مجتهد و دست نوشته هایشان را لازم و ملزوم آموزه های کلام الهی میدانند، بالاخره متوجه این مساله شوند که ترکیب «متخصصین دینی» مصنوع انحرافات بخشی از یهود است و دراصل ادیان ابراهیمی هیچ محلی از اعراب ندارد.

مطابق دایره المعارفهای یهودیت، فاریسی به معنی «جدا افتاده» است . فاریسی ها گروهی از یهودیان بودند که برای اولین بار به طور سیستماتیک اقدام به تفسیر به رای دستورات تورات به بهانه قاعده مند سازی زندگی مومنان یهودی کردند! به عبارتی آنها به بهانه تنظیم و منظم سازی قواعد شرعی زندگی مردم یهودی، تفسیر ها و بایدها و نبایدهائی را به دستورات تورات چسباندند که به اعتقاد خودشان قدم بزرگی برای مردم در راستای آسان سازی و تفهیم کلام الهی هم بود! پس بطور خلاصه باید گفت که فاریسی ها، به خداوند متعال هستی که نازل کننده کلام تورات میباشد، درس نظم و اصول قانون و تئوری ارتباطات دادند!! چرا که از نظر آنها خداوند متعال –نعوذ بالله- نتوانسته بود در خور مخاطبان پیام خود،  با آنها به خوبی ارتباط برقرار کند! واین روحانیت فاریسی مکار احساس مسئولیت شدیدی میکرد تا این بار به مقصد نرسیده، از نظر خودش را به مقصد برساند ودین را کامل کند !!! به راستی فاریسی ها تداعی کننده وقرینه چه موجوداتی درعصر معاصرهستند؟

فاریسی ها سه شأن و مقام را برای خود قائل شدند: 1- مقام Rabb «رب»  2- مقام Rabbi «ربای»  3- مقام Rabboni «ربانی» . مطابق دایره المعارفهای یهودیت، «رب» به معنای «استاد روحانی»، «ربای» به معنای «استاد روحانی من» و «ربانی» بالاترین درجه ای است که یک حراف و دروغ نویس فاریسی به آن نائل میشود. پس تا به اینجا انتظار نویسنده این است که خواننده محترم متوجه شده باشد که «ربانی» در عبارت » عالم رباني حضرت آيت اله العظمي» از کجا آمده است !!

اما و عجب امائی ! که یکی از کلیدی ترین اقدامات فاریسی ها «دمکراتیزه سازی» آئین یهودیت و کلام تورات است! بدینگونه که مطابق دایره المعارف های یهودیت، روحانیت من درآوردی فاریسی به (بهانه) و هدف گسترش مشارکت عمومی در حوزه یهودیت اصیل که شاکلهء آن تنها پرتو کلام وحی است ، گفتمان ها، آئین ها و مراسم هائی بوجود آورد که پس از مدت کوتاهی توانست آنها را با نام ابلهانهء «برداشتی مردمی و دمکراتیک از تورات» جا بزند . بعدها همین اختراعات روحانیت فاریسی به نام «سنت» تحویل مصرف کننده یا همان عوام الناس یهودی شد. نیاز به ذکر نیست و خواننده محترم میداند که این به اصطلاح برداشت های مردمی دمکراتیک، نه اصلیت پر برکت کلام وحی بود و نه آنچه عوام الناس میطلبیدند! بلکه همان برداشت مورد پسند ومیل روحانیت فاریسی بود و بس، که آنهم بنا به «مقتضیات زمان» متغیر می بود و بالنتیجه برای استعلام آن – یا بعبارت امروزی آپدیت آن- باید به همان «عالم ربانی یهودی» رجوع میشد. پس بار دیگر بطور خلاصه می بینیم که روحانیت من درآوردی فاریسی، به صاحب اختیار هستی که نازل کننده کلام تورات میباشد، درس دیگری هم داد که آن درس مردم داری و دموکراسی بود!!! تا به اینجا انتظار نویسنده این است که خواننده محترم به تاکید در ترکیب عجیب و غریب » جمهوری» + » اسلامی» و یا همان حیلهء «نگاه مردمی دمکراتیک به اسلام» و حکایت و سرّ آن از سوی پیشنهاد کنندگان آن و ماهیت اصلی آنها در عصر معاصر واقف شده باشد!!!

بطور خلاصه دایره المعارف های یهودیت با افتخار، لیست دیگر اختراعات! و ابداعات روحانیت فاریسی درآئین یهودیت را از قرار ذیل بر میشمرند:

  • کتابت تلمود، مجموعه بزرگی از احادیث، قوانین، تفسیرها و روایات نوشته شده بدست روحانیت فاریسی
  • ملی سازی کلام الهی تورات برای پیوند دادن فاریسیزم به هویت ملی یهود ( از ارکان صهیونیزم)
  • ابداع و اختراع مفهوم اعتقاد به یک نجات دهنده و مصلح آخرالزمان برای همان «ملت فاریسی-یهودی» ( هر چند بعدا قصد داشتند نجات دهنده شان – نبی مکرم عیسی (ع)-  را به صلیب بکشند!! که مطابق آیات قرآن کریم مکرشان نافرجام ماند.)
  • ابداع و اختراع مفهوم شفاعت (Intercession)
  • ابداع مفهومی به نام قداست شهداء، (Merits of Martyrs) و بارگاه و مقبره سازی (فاریسی ها از همان پیامبران و عدالت طلبانی که در جهاد با انحراف آنها و به دست خود روحانیت فاریسی به قتل میرسیدند، این مقابر را میساختند! تا پولی هم از زیارت مردم نصیب آنها شده باشد!)
  • ابداع و اختراع مفهوم نذور خیرات و قربانی به جهت آمرزش گناه مردگان!

و در نهایت و عجیب ترین آنها در دایره المعارف های یهودیت:

  • معرفی و عرضه مفهومی به نام «رستاخیز جسمانی» ؟!

نویسنده معتقد است که این آخرین گزینه، نشان از اوج انحرافاتی میدهد که پس از موسی نبی (ع) دامن یهودیان را فراگرفت، تا جائی که حقیقتی چون رستاخیز جسمانی که جزو لاینفک همه ادیان ابراهیمی بوده است را می بایست اشراری چون روحانیت فاریسی به مردم آن زمان معرفی و عرضه میکردند!

برای جمع بندی بخش اول، ملاحظه کردید که مطابق دایره المعارف های یهودیت، فاریسی ها (تافته های جدا بافته) گروهی بودند که با جعل و کتابت قوانین، احادیث و روایات تلمودی بنای «ولایت فقیه ربانی« را پایه گذاردند، مفاهیم ابداعی و دست نوشته شده خود به مانند ولایت، شفاعت و انتظار را گسترش دادند و قدرت اقتصادی و سیاسی خود را جهت ایجاد حکومت مکارانهء مذهبی-دمکراتیک (که در اصل دروغی بیش نبود) بکار بردند. دکترین فاریسی محوریت قرار دادن رهبانیت روحانیهای من درآوردی آن است تا جائیکه فاریسی ها معتقد بودند که خارج مرزهای یهودیت نیز باید تا «فاریسی سازی» آخرین بشر در کره زمین ادامه یابد و این «ماموریت مقدس» ! که آنرا » متخصصین دینی یهود» یا عالمان ربانی هدایت میکردند به هر قیمتی میبایست انجام پذیرد. سربازان کشته شده این راه نیز توسط فاریسی ها شهید خوانده میشدند، اما آیا در پیشگاه صاحب اصلی تورات، خداوند عزوجل هم شهید به حساب میآیند؟؟؟!

لذا آن گروه ها و فرقه های به اصطلاح اسلامی که در دوران معاصر با افتخار جار میزنند که به این سرطان فاریسیزم دچار شده اند، بدانند که نادانسته اولاد ناخلف فاریسیانی شده اند که پس از موسی نبی (ع) جامعه را به گودالی از آتش رهنمائی کردند که بغیر از شرک به الله سبحانه و تعالی؛ بدبختی در دنیا و آخرت را نیز برایشان به ارمغان آورد.

نکته ای هم در مورد منابع استفاده شده برای این نوشته که چندین دایره المعارف یهودی هستند: به اطلاع میرساند که فاریسیزم نه تنها مورد ستایش و تمجید آنچنان درهمه دایره المعارف های یهود است؛ بلکه همه دایره المعارف های یهود آنرا سنگ بنای یهودیت معاصر (و صهیونیزم) نیز میدانند. لذا نویسنده، خوانندگان را دعوت میکند که به بررسی کلیت ادعاهای مطرح شده در این نوشته از هر دایره المعارف دلخواه یهود بپردازد تا خود او شاهدی برچگونگی نهادینه شدن دروغ پردازی در کلام وحی تا لول ملکولی در جامعه یهود و بدنبال آن در فرقه های اسلامی باشد.

در بخش دوم به ارائه افشاگریهای عهد جدید از زبان نبی مکرم عیسی (ع) و آیات تکان دهنده قرآن کریم در برائت از روحانیت فاریسی خواهم پرداخت تا ان شاءالله دیگر بهانه ای برای آنان که «متخصصین دینی» را لازمه بقای دین الله سبحانه و تعالی میدانند و بدون آنها در شک بین 2 و 3 حیران و مبهوت همچون کسانیکه مرگ را دیده اند در و دیوار را نگاه میکنند، باقی نماند.

بنام خـداونـد بخشنده مهربان

» اين عذاب بخاطر اين است كه وقتی فقط خدا خوانده ميشد قبول نميكرديد و اگر شريکی برای او ساخته ميشد ايمان می ‌‌آورديد. حكم در اختيار خدای بلند مرتبه بزرگ است.» – سوره مومن (غافر)، آیه 12

الله اکبر، لا اله الا الله.

روحانیت فقط نجس نیست، ذلیل هم هست!

Posted in آیات و دلایل قرآن کریم by wakeupiran on اکتبر 8, 2009

بنام خـداونـد بخشنده مهربان

” روزی كه همه آنها را جمع ميكنيم و به مشركين ميگوئيم كه شما و شريكانی كه برای خدا ميگرفتيد سر جای خود بايستيد و بين آنها جدائی مياندازيم. شريكهايی كه برای خدا ساخته بودند ميگويند شما ما را بندگی نميكرديد. خدا برای شهادت بين ما و شما كافی است ما اصلا اطلاعی از عبادت شما نداشتيم. اينجاست كه هر كسی از كارهائی كه قبلا كرده آگاه ميشود و پيش خدا مولای حقيقی خودشان برگردانده ميشوند و تمام شريكانی كه برای خدا ميبافتند گم ميشوند. “ سوره یونس آیات 28-30

در اینکه کلام مبارک آیه فوق با بیانی بطورغیر منتظره گویا و افشاگرانه خبر ازبی ثمر بودن کار کسانی میدهد که اطاعت و عبادت به درگاه غیر خدا برده اند،هیچ تردیدی نیست. اما با استناد به همین آیه جلیل، رذالت روحانیت مشرک، رهبانیت من درآوردی و حتی روشنفکری پر ازخیانتی که بطور هماهنگ در طول تاریخ، فساد و سمپاشی اذهان را به عهده داشته اند ، از این نظر در خور توجه میگردد که اینان سعی در اعتلای نامی «بغیر از کلمه مبارک الله» را جزو «اهداف عالیه» جوامعشان در آورده اند!! به زبان ساده، علیرغم کلام خداوند آسمانها و زمین در آیات متعدد قرآن کریم مانند آیه 18 سوره یونس که فرموده اند غير از خدا چيزی را بندگی ميكنند كه ضرری به آنها نميزند و نفعی به آنها نميرساند و ميگويند اينها شفيعان ما پيش خدا هستند، کار را تا آنجا پیش برده اند که حتی حفظ نظامشان به گفته موسوی خمینی، تا هنگام ظهور یکی از همین شفیعان باطل و بواسطه همین مجموعه شفیعان باطل، جزو اوجب واجبات – هم – قرار میگیرد!!!!! حال شما خود قضاوت کنید که عمق حقه بازی این روحانیت مشرک و نجس درعین تلاشهای چند صد ساله ایشان چقدر کم و بی مایه و ناچیز میشود وقتی تنها دو آیه از آیات کلام الله مجید این چنین بساطشان را به زباله دانی تاریخ حواله میدهد. این مشرکین به مردم از قول خداوند دروغ میگویند، اما پس از اندی خودشان دروغهای خود را باور میکنند ! و بر اساس همان دروغهای خودشان و با کمک کفار حکومت تاسیس میکنند و چند صباحی را با همین دروغها- ذلیلانه- میگذرانند، اما خداوند صاحب عرش عظیم طرحی برایشان ریخته است و خداوند بهترین طراحان است.

الله اکبر . لا اله الا الله .


ولایت غیر خدا: ولایت قبیح (یا وقیح)

Posted in آیات و دلایل قرآن کریم by wakeupiran on سپتامبر 23, 2009

بنام خـداونـد بخشنده مهربان

” خدا ولی افراد باايمان است. آنها را از تاريكيها بيرون می ‌آورد و به طرف نور ميبرد. در صورتيكه اولیاء افراد بی ‌ايمان طاغوتها هستند كه آنها را از نور بيرون آورده به درون تاريكيها ميبرند. آنها اهل آتش جهنم هستند و هميشه در آن خواهند بود. آيا آن كسی را كه با ابراهيم درباره خداوندش بگو‌مگو می ‌كرد نديدی كه خدا به او فرمانروايی داده بود؟ آنوقتی كه ابراهيم گفت خداوند من آن است كه جان ميدهد و جان ميگيرد. او گفت من هم جان ميدهم و جان ميگيرم. ابراهيم گفت خدا خورشيد را از مشرق در می ‌آورد، تو آن را از مغرب درآور. فرد بی ‌ايمان مبهوت شد. خدا كسانی را كه ظلم ميكنند هدايت نميكند. “ – سوره بقره آیات 257-258

خداوند ظاهر و باطن در این معجزه معجزات – قرآن کریم- در سوره اعراف فرموده اند که ”آنها بعد از قرآن به چه سخنی ایمان میآورند؟ حالاعده ای کلاش جیره خور و دشمن قسم خورده اسلام- همان روحانیون- دست نوشته هائی به قرآن کریم همچون پرانتز و پاورقی و پیوست و حاشیه یا تفسیر و احادیث و رسالات اضافه میکنند و با سوء استفاده از سادگی و اعتماد مطالعه کننده و به نام توضیح آیات الهی، خط و ربط های انحرافی خود را به مردم القاء میکنند که البته چیزی جز تزریق تفرقه وسم شرک در بین مردم نبوده و نیست. به ترتیبی که در ترجمه آیات بالا کلمه نور را 12 عدد انسان یا همان به اصطلاح ائمه“ گفته اند !!!!!؟ عمق حقه بازی و نمک به حرامی این افراد آنجا روشن میشود که چون در مواجهه با کلامی به وسعت آسمان قرار گرفته اند، حال باید برای توجیه همین دروغ خود، مفلسانه شروع به دروغ تراشی های مسلسلی دیگری نمایند. به عبارت دیگر آنها برای توجیه دروغ های خود، حرفهای خودشان را ادله می گیرند! و اگر به آنها بگوئید که مگر خداوند باریتعالی نیاز به استفاده از استعاره و کنایه داشته و یا نعوذ بالله از بیان اصل کلمه بجای نور در آیه فوق خجل می شده است! بلافاصله به شما میگویند که شما تعبیر آیات را نمیدانید و صلاحیت ندارید و شما را به بشکه ای از احادیث و روایات در زیر زمین ساخته شده ارجاع میدهند!!! غافل از اینکه صلاحیت خودشان را نیز خودشان به خودشان اعطا کرده اند!

همین یک سیلی برای این روحانیون نمک به حرام نجس و عمال دشمنان اسلام کافیست که خداوند باعث و جلیل 4 بار در سوره قمر فرموده اند: ” بدون تردید قرآن را برای متوجه شدن آسان کردیم، آیا کسی هست که متوجه شود؟

الله اکبر ، لا اله الا الله.


روحانیون مشرک اند و مطابق قرآن مجید مشرکین نجسند

Posted in آیات و دلایل قرآن کریم by wakeupiran on سپتامبر 21, 2009

بنام خـداونـد بخشنده مهربان

” آيا نميدانند كه خدا آنچه را پنهان می‌كنند و آنچه را آشكار می ‌كنند ميداند؟ عده‌ای از آنها بي سوادند و از كتاب الهی چيزی جز تصورات و آرزوهای خود نميدانند و فقط گمان ميكنند.  پس وای بر كسانی كه با دست خود كتاب می ‌نويسند و می ‌گويند اينها از جانب خدا است برای آنكه آنرا به بهای ناچيزی بفروشندپس وای بر آنها به سبب چيزهايی كه با دستشان نوشتند و وای بر آنها از آنچه بدست می ‌آورند. “ – سوره بقره آیات 77 تا 79

اینکه وجود مقدس خداوند عرش و آسمانها و زمین در جای جای کلام مبارک خود؛ اینقدر و با چنین صراحتی رهبانیت و روحانیت دینی را عامل فساد و انحرافات معرفی کرده است،به نظر شما نشانه چیست؟؟ آیا حالا بیشتر متوجه شده اید که چرا همین ستمکاران به بهانه های ابلهانه ای چون شان نزول آیات و تفسیر و پا نوشت و احادیث و روایات میخواهند آبروی بر باد داده شده خود و بساط دکانداری نجس خود را، به هزار مکافات جمع و جور کنند؟؟! خداوند اول و آخر در قرآن کریم آبروئی برایشان نگذاشته است و مطابق همان آیه اینان در آخرت هم بی آبرو خواهند بود. تمام تلاششان این است که شما قرآن نخوانید برای همین برای شما صدها هزار صفحه دست نبشته مینویسند و آنرا به خدا نسبت میدهند تا کلام خداوند سبحان – قرآن مجید- را تحریف نمایند. اما همینطورکه مکر و حیله زدند، خداوند هم طرحی ریخت و خدا بهترین طراحان است. الله اکبر.

نکبتی بنام فقه و روحانیت

Posted in آیات و دلایل قرآن کریم by wakeupiran on سپتامبر 21, 2009
بنام خـداونـد بخشنده مهربان

” چه كسی ظالم‌ تر از انسانی است كه دروغی را به خدا افترا بزند يا منكر آيات خدا شود؟ سهم آنها از آنچه برای ايشان مقرر شده به آنها ميرسد. وقتی كه فرستادگان ما برای گرفتن جانشان پيش آنها بيايند به آنها ميگویند كسانی را كه غير از خدا ميخوانديد كجا هستند؟ ميگويند آنها را گم كرده‌ايم، عليه خود شهادت ميدهند كه كافر بودند. “ – سوره اعراف آیه 37

خداوند سبحانه و تعالی در قرآن مجید، در سوره انعام، فرموده اند که » آيا غير از خدا داوری بجويم؟ در صورتيكه او وجودی است كه كتاب را به تفصيل برای شما نازل كرد.» توجه کنید  که چگونه وقتی انسان از کلام خداوند منان فاصله بگیرد در دام نکبتی بنام فقها وعلما وبه اصطلاح متخصصان دين می افتد. آنها که دکانداری دینی ایجاد میکنند، به خداوند رحمان و رحیم افترا میزنند و چيزی كه خدا نگفته را از قول خدا میگويند. حرام خدا را حلال میکنند و حلال خدا را حرام میکنند و بعد با حقه بازی ها و مقدس مآبانه جلوه دادن خود کار را به جائی میکشانند که کسی مثل روح الله موسوی خمینی به من و شما در روز روشن میگوید که بدون روحانیت اسلام باقی نمی ماند !!!! انتخاب با شماست: اسلام قرآن کریم یا خمینیسم و آخوندیسم!

روحانیون: معماران شرک به الله سبحانه و تعالی

Posted in آیات و دلایل قرآن کریم by wakeupiran on سپتامبر 20, 2009

بنام خـداونـد بخشنده مهربان

در حاليكه بسوی او برميگرديد از نافرمانی و عذاب او بترسيد و نماز را بپا داريد و از مشركان نباشيد. از مشركانی كه دينشان را فرقه فرقه كردند و به گروه‌ها تقسيم شدند و هر گروهی به اعتقادات خود دلخوش است.– سوره روم آیات 31 و 32

بار الهی، شاهد باش  که چگونه این روحانیون و حقه بازان و دشمنان تو دروغهايی را به هم ميبافند و به تو افترا ميزنند و ما را جزو شاهدین بنویس که ما شهادت می دهیم که فقط تسلیم حکم و نظر تو هستیم و ما مسلمانیم و نه شیعه و سنی و غیره. خداوندا! كيست ظالمتر از كسی كه دروغی را سر هم كند و از قول خدا بگويد يا منكر آيات تو شود؟ خداوندا، چه کسی ظالم تر از کسی است که به نام صحابه پیامبر مذهب تراشی نماید و مردمی را با هزار روش حقه بازی مجبور نماید که به آن گردن گذارند؟ در حالیکه حتی پیامبر تو تسلیم بی چون و چرای کلام تو بود و بس. او یک مسلمان بود.

خدایا بر اول و وسط و آخر همه مشرکانی که دربنا کردن شیعه و سنی و بقیه فرقه ها مشارکت داشتند و دارند و آیات قرآن کریمت را به بهای کمی فروختند، لعنت بفرست و آنها را در دنیا خوار و بد نام و در آخرت عذاب شدیدی بفرما.

پس از مشرکین از روحانیت برائت بجوئید.

Posted in آیات و دلایل قرآن کریم by wakeupiran on سپتامبر 20, 2009

بنام خـداونـد بخشنده مهربان

» ميخواهند نور خدا را با حرفهای خود خاموش كنند، در صورتيكه خدا چيزی غير از اين نميخواهد كه نورش را كامل كند، هر چند كه افراد بی‌ايمان خوششان نيايد. خدا وجودی است كه رسولش را با راهنمائی و دين حق فرستاد تا او را ازتمام دين آگاه سازد هر چند كه افراد مشرك خوششان نيايد. ای افراد باايمان، عده زيادی از دانشمندان دينی و زاهدان تارك دنيا مال مردم را بناحق ميخورند و مردم را از راه خدا باز ميدارند. كسانی را كه طلا و نقره را روی هم ميگذارند و در راه خدا خرج نميكنند، به عذاب پر دردی بشارت بده. « – سوره توبه آیات 32 تا 34

آیا از این واضح تر و روشن تر؟ چطور به همین راحتی از کنار آیات این چنین میگذریم؟؟ آیا بغیر از این است که خداوند در سوره آل عمران فرموده اند که «بعضی از ما بعضی را ارباب خود نگیرند» و مشرک نباشیم؟؟ آیا روحانیت و علمای دین چیزی بغیر از گمراهی ، انحراف و توجیه قدرت های حاکمه بوده اند؟ چرا قرآن را رها کرده ایم و بدنبال حرفها و حدیثهای علما و دانشمندان و زاهدان دینی که انسانهائی مثل من و شما هستند هستیم؟ در حالیکه حتی پیامبر خدا در مورد آیات الهی اظهار نظر نمیکردند. جواب صاحب اختیار مردم، خداوند آسمانها و عرش و زمین را چه میخواهیم بدهیم؟ که برای ما کتاب نازل فرمود اما ما به سراغ کلام غیر خدا و طاغوت رفتیم؟ …(ادامه دارد)

چرا روحانیت؟؟ در حالیکه قرآن کریم کامل و مفصل است.

Posted in آیات و دلایل قرآن کریم by wakeupiran on سپتامبر 20, 2009

بنام خـداونـد بخشنده مهربان

» بگو خدا شما را از اين وضع و هر غمی نجات ميدهد ولی شما باز شريكی برای او ميتراشيد.  بگو او قادر است كه عذابی از بالای سر شما يا از زير پای شما بفرستد يا شما را دسته دسته كند و عذاب بعضی را به بعضی ديگر بچشاند. نگاه كن كه ما چگونه آيات را توضيح ميدهيم تا آن را بفهمند. قوم تو قرآن را تكذيب كردند در صورتيكه قرآن حق است. بگو من وكيل شما نيستم. « – سوره انعام آیات 64 تا 66

دیدید که چگونه عده ای همچون روح الله موسوی خمینی خود و روحانیت را ضامن بقای اسلام معرفی میکنند؟؟ در حالیکه خداوند شنوا و بینا به پیامبر اسلام دستور داده است که اعلام کند که ایشان وکیل و وصی مردم و قیم مردم نیست، حتی اگر قران را تکذیب کرده باشند!! آیا می توان گفت که امثال روح الله موسوی خمینی چنین آیاتی که تعدادشان هم کم نیست را ندیده اند؟؟ قطعا خیر. بلکه با منقلب کردن معنی کلمات به تحریف قران کریم پرداختند تا بساط دکانداریهای خودشان را علم سازند. لعنت خداوند قهار و فرشتگانش بر دروغگویان…(ادامه دارد)


فتوا یعنی افترا به خداوند باعث و جلیل

Posted in آیات و دلایل قرآن کریم by wakeupiran on سپتامبر 19, 2009

بنام خـداونـد بخشنده مهربان

» درباره زنان از تو فتوی ميخواهند. بگو خدا در باره آنها فتوی ميدهند، و درباره آنچه در قرآن بر شما تلاوت ميشود – سوره نساء آیه 127

می بينيم كه پيغمبر خدا فتوی نميداد يعنی اظهار نظر نميكرد . حالا چگونه ديگران بخود اجازه فتوی دادن ميدهند بايد از خودشان پرسيد؟! حالا اين آيات عظام چگونه توضيح المسائل مينويسند خودشان بايد جواب خدا را بدهند. آیا این خود برای توطئه و ایدوئولوژیک سازی و منحرف نمودن دین الهی کافی نیست؟؟! آیا اوضاع امروز ما دست توطئه گر اکثریت روحانیون در ایجاد تفرقه و شکاف و منحرف سازی دین الهی را رو نکرده است؟؟ فکر میکنید تا قیامت چقدر فاصله هست؟ و چقدر فرصت جبران داریم؟ … (ادامه دارد)