روحانیت و روشنفکری : زبانه های آتش طاغوت

چرا نبی مکرم عیسی (ع) فاریسیان را نفرین کرد؟ (بخش اول)

Posted in آیات و دلایل عهد جدید by wakeupiran on نوامبر 25, 2009

بنام خـداونـد بخشنده مهربان

” و بگو ستايش فقط برای خدائی است كه فرزندی ندارد و در فرمانروائی هم شريکی ندارد و ضعيف نبوده كه احتياج به مددكاری داشته باشد و او را هر چه بيشتر بزرگ نما.” – سوره اسراء، آیه پایانی

نوشته ای که در پیش رو دارید، به طور اجمالی و با استناد به منابع یهود، مسیحیت و آیات قرآن کریم، در 2 بخش نشان خواهد داد که آنچکه امروزه به عنوان ولایت، اجتهاد، فقاهت، شفاعت وهمچنین مفهوم انتظار، در بین فرقه های مسلمانان- به ویژه شیعیان و سنی ها – بعنوان آموزه های اسلامی تزریق شده است، اختراع و ساخته و پرداخته توسط گروهی شیاد و دکاندارانی از یهودیان است که خود را در تاریخ با نام «فاریسی ها» یا Pharisees ثبت کرده اند. همچنین در بخش دوم با استناد به آیات قرآن کریم و کتاب عهد جدید ، به طور خلاصه، نشان خواهم داد که این بطور صحیح تر «حقه بازیها»، هیچکدام نه مبنا و پایه توراتی دارند و نه قرآنی و سازندگان شیاد و حرافان چنین دروغهائی، هم در متن صریح قرآن کریم و هم از زبان نبی مکرم عیسی (ع) مورد لعن و برائت و نفرین بوده اند.

ان شاءالله و به این امید که خوانندگانی که همانند یهودیان فاریسی، فقیه، ولی و مجتهد و دست نوشته هایشان را لازم و ملزوم آموزه های کلام الهی میدانند، بالاخره متوجه این مساله شوند که ترکیب «متخصصین دینی» مصنوع انحرافات بخشی از یهود است و دراصل ادیان ابراهیمی هیچ محلی از اعراب ندارد.

مطابق دایره المعارفهای یهودیت، فاریسی به معنی «جدا افتاده» است . فاریسی ها گروهی از یهودیان بودند که برای اولین بار به طور سیستماتیک اقدام به تفسیر به رای دستورات تورات به بهانه قاعده مند سازی زندگی مومنان یهودی کردند! به عبارتی آنها به بهانه تنظیم و منظم سازی قواعد شرعی زندگی مردم یهودی، تفسیر ها و بایدها و نبایدهائی را به دستورات تورات چسباندند که به اعتقاد خودشان قدم بزرگی برای مردم در راستای آسان سازی و تفهیم کلام الهی هم بود! پس بطور خلاصه باید گفت که فاریسی ها، به خداوند متعال هستی که نازل کننده کلام تورات میباشد، درس نظم و اصول قانون و تئوری ارتباطات دادند!! چرا که از نظر آنها خداوند متعال –نعوذ بالله- نتوانسته بود در خور مخاطبان پیام خود،  با آنها به خوبی ارتباط برقرار کند! واین روحانیت فاریسی مکار احساس مسئولیت شدیدی میکرد تا این بار به مقصد نرسیده، از نظر خودش را به مقصد برساند ودین را کامل کند !!! به راستی فاریسی ها تداعی کننده وقرینه چه موجوداتی درعصر معاصرهستند؟

فاریسی ها سه شأن و مقام را برای خود قائل شدند: 1- مقام Rabb «رب»  2- مقام Rabbi «ربای»  3- مقام Rabboni «ربانی» . مطابق دایره المعارفهای یهودیت، «رب» به معنای «استاد روحانی»، «ربای» به معنای «استاد روحانی من» و «ربانی» بالاترین درجه ای است که یک حراف و دروغ نویس فاریسی به آن نائل میشود. پس تا به اینجا انتظار نویسنده این است که خواننده محترم متوجه شده باشد که «ربانی» در عبارت » عالم رباني حضرت آيت اله العظمي» از کجا آمده است !!

اما و عجب امائی ! که یکی از کلیدی ترین اقدامات فاریسی ها «دمکراتیزه سازی» آئین یهودیت و کلام تورات است! بدینگونه که مطابق دایره المعارف های یهودیت، روحانیت من درآوردی فاریسی به (بهانه) و هدف گسترش مشارکت عمومی در حوزه یهودیت اصیل که شاکلهء آن تنها پرتو کلام وحی است ، گفتمان ها، آئین ها و مراسم هائی بوجود آورد که پس از مدت کوتاهی توانست آنها را با نام ابلهانهء «برداشتی مردمی و دمکراتیک از تورات» جا بزند . بعدها همین اختراعات روحانیت فاریسی به نام «سنت» تحویل مصرف کننده یا همان عوام الناس یهودی شد. نیاز به ذکر نیست و خواننده محترم میداند که این به اصطلاح برداشت های مردمی دمکراتیک، نه اصلیت پر برکت کلام وحی بود و نه آنچه عوام الناس میطلبیدند! بلکه همان برداشت مورد پسند ومیل روحانیت فاریسی بود و بس، که آنهم بنا به «مقتضیات زمان» متغیر می بود و بالنتیجه برای استعلام آن – یا بعبارت امروزی آپدیت آن- باید به همان «عالم ربانی یهودی» رجوع میشد. پس بار دیگر بطور خلاصه می بینیم که روحانیت من درآوردی فاریسی، به صاحب اختیار هستی که نازل کننده کلام تورات میباشد، درس دیگری هم داد که آن درس مردم داری و دموکراسی بود!!! تا به اینجا انتظار نویسنده این است که خواننده محترم به تاکید در ترکیب عجیب و غریب » جمهوری» + » اسلامی» و یا همان حیلهء «نگاه مردمی دمکراتیک به اسلام» و حکایت و سرّ آن از سوی پیشنهاد کنندگان آن و ماهیت اصلی آنها در عصر معاصر واقف شده باشد!!!

بطور خلاصه دایره المعارف های یهودیت با افتخار، لیست دیگر اختراعات! و ابداعات روحانیت فاریسی درآئین یهودیت را از قرار ذیل بر میشمرند:

 • کتابت تلمود، مجموعه بزرگی از احادیث، قوانین، تفسیرها و روایات نوشته شده بدست روحانیت فاریسی
 • ملی سازی کلام الهی تورات برای پیوند دادن فاریسیزم به هویت ملی یهود ( از ارکان صهیونیزم)
 • ابداع و اختراع مفهوم اعتقاد به یک نجات دهنده و مصلح آخرالزمان برای همان «ملت فاریسی-یهودی» ( هر چند بعدا قصد داشتند نجات دهنده شان – نبی مکرم عیسی (ع)-  را به صلیب بکشند!! که مطابق آیات قرآن کریم مکرشان نافرجام ماند.)
 • ابداع و اختراع مفهوم شفاعت (Intercession)
 • ابداع مفهومی به نام قداست شهداء، (Merits of Martyrs) و بارگاه و مقبره سازی (فاریسی ها از همان پیامبران و عدالت طلبانی که در جهاد با انحراف آنها و به دست خود روحانیت فاریسی به قتل میرسیدند، این مقابر را میساختند! تا پولی هم از زیارت مردم نصیب آنها شده باشد!)
 • ابداع و اختراع مفهوم نذور خیرات و قربانی به جهت آمرزش گناه مردگان!

و در نهایت و عجیب ترین آنها در دایره المعارف های یهودیت:

 • معرفی و عرضه مفهومی به نام «رستاخیز جسمانی» ؟!

نویسنده معتقد است که این آخرین گزینه، نشان از اوج انحرافاتی میدهد که پس از موسی نبی (ع) دامن یهودیان را فراگرفت، تا جائی که حقیقتی چون رستاخیز جسمانی که جزو لاینفک همه ادیان ابراهیمی بوده است را می بایست اشراری چون روحانیت فاریسی به مردم آن زمان معرفی و عرضه میکردند!

برای جمع بندی بخش اول، ملاحظه کردید که مطابق دایره المعارف های یهودیت، فاریسی ها (تافته های جدا بافته) گروهی بودند که با جعل و کتابت قوانین، احادیث و روایات تلمودی بنای «ولایت فقیه ربانی« را پایه گذاردند، مفاهیم ابداعی و دست نوشته شده خود به مانند ولایت، شفاعت و انتظار را گسترش دادند و قدرت اقتصادی و سیاسی خود را جهت ایجاد حکومت مکارانهء مذهبی-دمکراتیک (که در اصل دروغی بیش نبود) بکار بردند. دکترین فاریسی محوریت قرار دادن رهبانیت روحانیهای من درآوردی آن است تا جائیکه فاریسی ها معتقد بودند که خارج مرزهای یهودیت نیز باید تا «فاریسی سازی» آخرین بشر در کره زمین ادامه یابد و این «ماموریت مقدس» ! که آنرا » متخصصین دینی یهود» یا عالمان ربانی هدایت میکردند به هر قیمتی میبایست انجام پذیرد. سربازان کشته شده این راه نیز توسط فاریسی ها شهید خوانده میشدند، اما آیا در پیشگاه صاحب اصلی تورات، خداوند عزوجل هم شهید به حساب میآیند؟؟؟!

لذا آن گروه ها و فرقه های به اصطلاح اسلامی که در دوران معاصر با افتخار جار میزنند که به این سرطان فاریسیزم دچار شده اند، بدانند که نادانسته اولاد ناخلف فاریسیانی شده اند که پس از موسی نبی (ع) جامعه را به گودالی از آتش رهنمائی کردند که بغیر از شرک به الله سبحانه و تعالی؛ بدبختی در دنیا و آخرت را نیز برایشان به ارمغان آورد.

نکته ای هم در مورد منابع استفاده شده برای این نوشته که چندین دایره المعارف یهودی هستند: به اطلاع میرساند که فاریسیزم نه تنها مورد ستایش و تمجید آنچنان درهمه دایره المعارف های یهود است؛ بلکه همه دایره المعارف های یهود آنرا سنگ بنای یهودیت معاصر (و صهیونیزم) نیز میدانند. لذا نویسنده، خوانندگان را دعوت میکند که به بررسی کلیت ادعاهای مطرح شده در این نوشته از هر دایره المعارف دلخواه یهود بپردازد تا خود او شاهدی برچگونگی نهادینه شدن دروغ پردازی در کلام وحی تا لول ملکولی در جامعه یهود و بدنبال آن در فرقه های اسلامی باشد.

در بخش دوم به ارائه افشاگریهای عهد جدید از زبان نبی مکرم عیسی (ع) و آیات تکان دهنده قرآن کریم در برائت از روحانیت فاریسی خواهم پرداخت تا ان شاءالله دیگر بهانه ای برای آنان که «متخصصین دینی» را لازمه بقای دین الله سبحانه و تعالی میدانند و بدون آنها در شک بین 2 و 3 حیران و مبهوت همچون کسانیکه مرگ را دیده اند در و دیوار را نگاه میکنند، باقی نماند.

بنام خـداونـد بخشنده مهربان

» اين عذاب بخاطر اين است كه وقتی فقط خدا خوانده ميشد قبول نميكرديد و اگر شريکی برای او ساخته ميشد ايمان می ‌‌آورديد. حكم در اختيار خدای بلند مرتبه بزرگ است.» – سوره مومن (غافر)، آیه 12

الله اکبر، لا اله الا الله.

6 پاسخ

Subscribe to comments with RSS.

 1. مهدی said, on نوامبر 25, 2009 at 2:09 ب.ظ.

  ( با آهنگ تکبیر بخون و کلی حال کن ، بعد بده بابا عبدالله با طلا و نقره بدوزه ، بزن بالای وبت )

  الله اکبر
  الله اکبر
  الله اکبر
  خدا رهبر
  مرگ بر هر چیز به غیر خدا
  مرگ بر دین اسلام
  مرگ بر احکام آن
  مرگ بر مستضعفین جهان
  سلام بر آمریکا
  درود بر اسرائیل
  زنده باد تا ابد حکومت وهابی ما!!

  • wakeupiran said, on نوامبر 25, 2009 at 2:50 ب.ظ.

   کامنت شما را نصب میکنم که همه جفنگ گوئی وبی پروائی های شما را ببینند که به این سادگی هر کسی رو وهابی و بهائی و از این خزعبلات صدا میکنید. وهابیت و بهائیت و شیعه و سنی و هر خزعبل فرقه دیگری، همه سر و ته یک کرباس هستند که فقط بسته بندیشان متفاوت است.

   اگر اینقدر بی تنبان شدن اربابان یهودیتان که برایتان محصولی بنام شیعه را از همین 300، 400 سال پیش به ارمغان آورده اند، شما را آشفته کرده، پیشنهاد میکنم به جای این «شعر سرائی ها» از حالا به فکر آخرتتان باشید که خداوند در قرآن مجید به حق فرموده اند:

   » این عذاب بخاطر این است که وقتی خدا فقط خوانده میشد قبول نمیکردید و اگر شریکی برای او ساخته میشد ایمان می آوردید. حكم در اختيار خدای بلند مرتبه بزرگ است. » – سورن مبارک مومن (غافر) آیه 12

 2. مهدی said, on نوامبر 25, 2009 at 4:04 ب.ظ.

  من فقط یک چیز را نمی فهمم .
  تو که مسلمان نیستی ، چرا اینقدر از قرآن دلیل می آوری؟!!!

  (( شیعه و سنی و هر خزعبل فرقه دیگری، همه سر و ته یک کرباس هستند که فقط بسته بندیشان متفاوت است. )) قسمتی از مهم ترین فرمایشات احمقانه ضد اسلام جنابعالی!!!!!

  خدا شفات بده!

  • wakeupiran said, on نوامبر 25, 2009 at 4:33 ب.ظ.

   مهدی،
   این آخرین کامنتت رو نصب میکنم و دیگه وقت خودت رو اینجاها تلف نکن. چون با این کامنت آخرت نشون دادی که نه تنها یک مغرض بلکه یه مشرک درجه یک هستی که این چنین در برابر آیات قرآن حاشا میکنی. خداوند در آیه 28 سوره توبه امر فرموده که مشرکین نجس اند.

 3. مهدی said, on نوامبر 27, 2009 at 11:52 ق.ظ.

  سوال اساسی:

  تو چه جور مسلمونی هستی که نه شیعه ای ، نه سنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • wakeupiran said, on نوامبر 27, 2009 at 12:33 ب.ظ.

   «…و از مشركان نباشيد. از مشركانی كه دينشان را فرقه فرقه كردند و به گروه‌ها تقسيم شدند و هر گروهی به اعتقادات خود دلخوش است.“- سوره روم آیات 31 و 32

   شما اگه اول نوشته های قبلی منو میخوندی، متوجه میشدی که قرآن کریم فرموده «دین نزد خدا اسلام است» نه شیعه و سنی و وهابی و بهائی و هر خزعبل دیگه ای. شما نه تنها نوشته های این وبلاگ رو نمیخونی، بلکه مشخصه که قرآن خون هم نیستی. اون دموکراسیت هم به درد روحانیت فاریسی نجس تون میخوره که مردمو باهاش رنگ کنن. آخه عقلم خوب چیزیه !


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: